Starostwo Powiatowe w Tucholi rekomenduje do współpracy grupę Ros Media, z którą od ponad roku współpracujemy w zakresie medialnej obsługi jednostek administracyjnych.

 

Regularna, cotygodniowa współpraca pozwala nam z pełnym przekonaniem rekomendować jej usługi, które odznaczają się wysoką jakością oraz rzetelnością wykonania. Firma Ros Media specjalizuje się w planowaniu i realizacji nowoczesnych narzędzi marketingowych, które przynoszą wymierne korzyści jednostkom z nich korzystającym. Powiat Tucholski nawiązując współpracę z firmą Ros Media zdecydował się na wdrożenie kompleksowej strategii komunikacji, budowę wizerunku, ale także na wzmacnianie bieżących działań marketingowych, w których to dziedzinach firma Ros Media skutecznie angażuje się od wielu lat. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że dzięki opracowanym i wdrożonym przez firmę Ros Media rozwiązaniom, w tym szczególnie dzięki Powiatowemu Fleszowi na kanale YouTube, stworzyliśmy nową platformę do komunikacji z mieszkańcami, którą w ścisłej współpracy z naszym partnerem cały czas doskonalimy.

 

Jesteśmy w pełni usatysfakcjonowani dotychczasową współpracą planujemy jej kontynuację także w przyszłości. Szczególnie cenimy sobie profesjonalizm i wiele pomocnych porad ze strony poszczególnych pionów firmy. Warto podkreślić, że specjaliści Ros Media doskonale widzą rozumieją specyfikę obsługi medialnej jednostek administracyjnych. Działy realizujące projekty dbają o mierzalne rezultaty spójność przekazu z wybranymi kanałami komunikacji, aby zgodnie z założeniami nawiązać wielopłaszczyznową komunikację z wybraną grupą docelową - w zrozumiały dla odbiorców sposób. O sukcesie projektu o nazwie "Flesz Powiatowy" decyduje staranne budowanie społeczności, bogate doświadczenie firmy Ros Media w mediach społecznościowych oraz ciągłe budowanie wartościowych relacji, wykraczających poza jednostronny przekaz.

Maciej Korda, Sekretarz Powiatu
http://www.tucholski.pl/