Rekomendacje

Nasza dotychczasowa współpraca w związku z obsługą i promocją kanału Pentel w YouTube, pozwala z pełnym przekonaniem stwierdzić, że pracownicy Ros Media to fachowcy z dużym doświadczeniem i wiedzą w analizowaniu i prowadzeniu kampanii w YouTube.

Firmie Ros Media powierzyliśmy przygotowanie kompleksowej kampanii kanału od pomysłu na kanał, przez produkcję filmów, pozyskanie subskrybentów oraz promocję. Szczególnie doceniamy umiejętności kreacji jak i dotarcia do potencjalnych klientów. Zdając sobie sprawę z ilości materiału, który jest dostępny w YouTube, tym bardziej byliśmy zadowoleni z szybkich efektów współpracy. Pomysł jaki zaproponował zespół Ros Media okazał się sukcesem, a wiedza analityczna przełożyła się na wyniki prowadzonej promocji kanału. Firma Ros Media doskonale rozumie nie tylko potrzeby klienta, ale przede wszystkim potrzeby i preferencje użytkowników YouTube.

Pracownicy Ros Media mając umiejętności i wiedzę w znalezieniu punktu styku zrealizowali kreatywną kampanię, która zagwarantowała ogromne wsparcie działu sprzedaży naszej firmy. Nie bez znaczenia jest fakt, że firma Ros Media jest otwarta na klienta, a współpraca odbywa się w przyjacielskiej atmosferze.

Tomasz Rafeld, Kierownik dz. marketingu
http://www.pentel.pl/

Doświadczenie, profesjonalizm, kreatywność, szybka reakcja i dobre relacje to cechy, którymi charakteryzuje się firma Ros Media, z którą współpracujemy od 2001 roku, powierzając jej obsługę konta na kanale You Tube. Nasza współpraca jest satysfakcjonująca.

Polecamy firmę Ros Media jako solidnego i godnego zaufania partnera.

Maciej Puto, Dyrektor
http://www.filharmonia.bydgoszcz.pl/

Charakteryzując współpracę z firmą Ros Media, chcemy podkreślić profesjonalizm i bardzo wysoki poziom kompetencji działów w/w firmy, odpowiedzialnych za osiągnięcie wyznaczonych celów. Zgodnie z potrzebami społeczności lokalnej, komunikowania działalności jednostki i efektów jej pracy, zaproponowane przez firmę Ros Media rozwiązania i narzędzia, w sposób efektywny i mierzalny budują dialog między samorządem a mieszkańcami naszej gminy.

 

Wnikliwie przemyślana kampania, indywidualnie dopasowana do potrzeb naszej gminy aktywizuje społeczność i inicjuje wartościowe interakcje. Wieloletnie doświadczenie firmy Ros Media, w tworzeniu i wdrażaniu kampanii przy wykorzystaniu kanału YouTube, pozwala skutecznie realizować wyznaczone przez nas cele. Zdecydowanie na rozwój i aktywizację wielu sfer w gminie wpłynęła regularna komunikacja gwarantowana przez kanał YouTube.

 

Merytoryka materiałów zgodna z oczekiwaniami mieszkańców, ich jakość i co najważniejsze gwarancja dotarcia informacji spowodowała ożywienie wydarzeń kulturalnych, rozwój oferty kulturalno­-rozrywkowej oraz aktywizację społeczności w zakresie rozwiązywania problemów. Firma Ros Media zaprojektowała i wdrożyła Flesz Gminny na kanale YouTube dla naszej gminy.

 

Te działania doskonale wspomagają jednostkę pod względem komunikacji z mieszkańcami. Chcemy podkreślić, że w każdej chwili możemy liczyć na bardzo pomocne konsultacje z poszczególnymi działami firmy. Jednocześnie zaznaczamy, że w dalszym ciągu korzystamy z usług Ros Media, powierzając firmie kolejne zlecenia. Ze względu na doświadczenie i wysoki poziom kompetencji kadry pracowników Ros Media, z pełnym przekonaniem rekomendujemy firmę przy kompleksowej obsłudze medialne i wdrażaniu kampanii.

Dariusz Wądołowski, Wójt
http://www.pruszcz.pl

Starostwo Powiatowe w Tucholi rekomenduje do współpracy grupę Ros Media, z którą od ponad roku współpracujemy w zakresie medialnej obsługi jednostek administracyjnych.

 

Regularna, cotygodniowa współpraca pozwala nam z pełnym przekonaniem rekomendować jej usługi, które odznaczają się wysoką jakością oraz rzetelnością wykonania. Firma Ros Media specjalizuje się w planowaniu i realizacji nowoczesnych narzędzi marketingowych, które przynoszą wymierne korzyści jednostkom z nich korzystającym. Powiat Tucholski nawiązując współpracę z firmą Ros Media zdecydował się na wdrożenie kompleksowej strategii komunikacji, budowę wizerunku, ale także na wzmacnianie bieżących działań marketingowych, w których to dziedzinach firma Ros Media skutecznie angażuje się od wielu lat. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że dzięki opracowanym i wdrożonym przez firmę Ros Media rozwiązaniom, w tym szczególnie dzięki Powiatowemu Fleszowi na kanale YouTube, stworzyliśmy nową platformę do komunikacji z mieszkańcami, którą w ścisłej współpracy z naszym partnerem cały czas doskonalimy.

 

Jesteśmy w pełni usatysfakcjonowani dotychczasową współpracą planujemy jej kontynuację także w przyszłości. Szczególnie cenimy sobie profesjonalizm i wiele pomocnych porad ze strony poszczególnych pionów firmy. Warto podkreślić, że specjaliści Ros Media doskonale widzą rozumieją specyfikę obsługi medialnej jednostek administracyjnych. Działy realizujące projekty dbają o mierzalne rezultaty spójność przekazu z wybranymi kanałami komunikacji, aby zgodnie z założeniami nawiązać wielopłaszczyznową komunikację z wybraną grupą docelową - w zrozumiały dla odbiorców sposób. O sukcesie projektu o nazwie "Flesz Powiatowy" decyduje staranne budowanie społeczności, bogate doświadczenie firmy Ros Media w mediach społecznościowych oraz ciągłe budowanie wartościowych relacji, wykraczających poza jednostronny przekaz.

Maciej Korda, Sekretarz Powiatu
http://www.tucholski.pl/